AKTUELLT x ARKIV x C.V. x INFORMATION x AUDIO x PROJEKT
MICHAEL ELLBURG
artist@michaelellburg.se mobil:0733837202
KONSTAKUTEN/stockholm & internet: "ett golv, fyra väggar & ett tak"
 
Pigga och närmast förfärande aktiva Konstakuten presenterade under perioden 12-27 november tre olika utställningar samtidigt, varav en fortfarande befinner sig på Internet. Torbjörn Johansson och Michael Ellburg har tillsammans med Arkitekturinstitutionen på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm intierat ett projekt där konsten (i det abstrakta måleriets gestalt) möter det arkitektoniska rummet. Som utgångspunkt fungerar den abstrakta konstens egen skapelseberättelse, vilken i korthet (drastiskt tolkat) lyder: "I begynnelsen var Verket. Men Verket svävade i tomheten, och krävde ett Rum. Och Konstnären placerade Verket i Rummet och såg att det var gott". Stramar man upp smilbanden en aning inser man lätt att det abstrakta måleriets platthet är en av den modernistiska konstens stora utmaningar. Som objekt kan målningen yta förmedla illusionen av tredimensionalitet, men utan att faktiskt skapa ett rum för betraktaren att röra sig i. Samtidigt har just presentationen och det reella utställningsrummet genom åren blivit allt viktigare komponenter i upplevelsen av måleriet. Johansson och Ellburg för diskussionen ännu ett stycke vidare genom att ta idéer till abstrakta målningar - färgrum - och transponera dem till modeller, fotografera av dessa och slutligen publicera bilderna på Internet. Plötsligt blir det inte längre relevant att tala om "rummet" i termer av bildrum eller utställningsrum. Det digitala rummet är globalt, den digitala upplevelsen simultan och utan begränsningar vare sig i den fysiska eller andliga rymden. Ett extra plus utdelas för projektets snygga, välstrukturerade och fokuserade webbplats.


Anders Olofsson (text och foto)