AKTUELLT x ARKIV x C.V. x PRESENTATION x AUDIO x PROJEKT
MICHAEL ELLBURG
artist@michaelellburg.se mobil:0733837202

Det brasilianska utställningskonceptet NANO presenterades första gången 2006 i Rio de Janeiro

Som en stafett har det därefter visats i Colombia, Sao Paulo med flera städer i Brasilien.
Nu är det Sveriges tur.
Utställningskonceptet innebär att alla ingående verk är små, inte större än 10 x 10 cm.
Verken ska vara lätta att transportera.
En person ska i princip kunna resa och få med sig hela utställningen i en väska.
Till varje NANO utställning får betraktarna ett förstoringsglas i handen för att på så sätt upptäcka konstverken.
Temat NANO handlar inte bara om att vara ”litet”.
Bakgrunden är nutidssamhällets orientering mot det extremt funktionella och tekniskt avancerade – där en liten skala ofta jämställs med ”cutting edge” inom elektroniska produkter och vetenskapens landvinningar sker ju längre ner i storleken verkligheten kan undersökas. Utställningskonceptet NANO kan därför sägas beröra temat skala lika mycket som frågor om styrka, makt och kunskap.
Utställningen pågår parallellt med Supermarket och får en koppling dit. (se www.supermarketartfair.com

Ett koncentrat av utställningen kommer sedan att visas i Rio de Janeiro 2010.

Det konstnärsdrivna galleriet Studio44 är initiativtagare till att visa NANO-projektet i Stockholm. Konsthantverksgalleriet Platina är inbjudna som medarrangörer och i samarbete med dem väljs de svenska konstnärerna ut. Den brasilianska NANO-gruppen väljer ut de brasilianska konstnärerna.

PS. Vad är Nano?: Nano är ett prefix som betyder miljarddel och kommer från det grekiska ordet nanos som betyder dvärg. En nanometer, nm, är en miljondels millimeter, en tusendels mikrometer. Nanoteknik och nanovetenskap handlar om att studera och manipulera materien på atomär nivå, och specialdesigna egenskaper och funktionalitet. Populärt kallas detta ibland för atomslöjd. DS.
NANO
En utställning med 101 svenska konstnärer och 116 brasilianska konstnärer
nano