AKTUELLT x ARKIV x C.V. x PRESENTATION x AUDIO x INDEX
michael ellburg
MICHAEL ELLBURG
me@michaelellburg.se mobil:0733837202
installationer x objekt x paintings x fotografi x digitalgrafik x dokumentation x projekt
continiuum:emptyhead:droooooool x audio x text x Soundinstallation at Galleri Kaponjären 2008
   
x x
x x
x x
x x
x x
Works primarily with installations, objects, paintings, texts and sound works. Often with several expressions at the same time, which together make up a story in the exhibition space. The items Ellburg uses in his art often hear domestic violence - a pillow, a shirt, a bulletin board or a floor cloth that has given structure to a monochrome painting. Other works with more architectural character question home construction, for example, a white big void, a housing module that can be assembled like a gingerbread house, or a self-sufficient "möbelrum" which is both the chair, wall and ceiling in the same object. Across all forms of expression is that the works function as historical documents, memorials and a survey of the room, especially what we call our home. In recent years, Ellburg started working with audio expressions that gives the listener a clear spatial picture inside the head. Perhaps the only place that one could ever call home.
 
Arbetar främst med installationer, objekt, måleri, text och ljudverk. Ofta med flera uttryck på samma gång, som tillsammans bygger upp en berättelse i utställningsrummet. De objekt Ellburg använder sig av i sin konst hör ofta hemma i hemmet – en kudde, en skjorta, en anslagstavla eller en skurtrasa som fått ge struktur till en monokrom målning. Andra verk med mer arkitektonisk prägel ifrågasätter hemmet som konstruktion, t.ex. ett vitt stort tomrum, en husmodul som kan sättas ihop likt ett pepparkakshus, eller ett självtillräckligt ”möbelrum” som utgör både stol, vägg och tak i samma objekt. Genomgående i alla uttrycksformer är att verken fungerar som tidsdokument, minnesmonument och som en undersökning av rummet, speciellt det vi kallar vårat hem. På senare år har Ellburg börjat arbeta med ljudverk som ger lyssnaren en tydlig rumslig bild inne i huvudet. Kanske det enda rum som man någonsin kan kalla sitt hem.