AKTUELLT ARKIV C.V. PRESENTATION AUDIO Art&ScienceResearch
MICHAEL ELLBURG artist@michaelellburg.se mobil:0733837202
continiuum:emptyhead:droooooool x audio x text x Soundinstallation: Galleri Kaponjären 2008
   
x x
x x
x x
x x
x x
Arbetar främst med installationer, objekt, måleri, text och ljudverk. Ofta med flera uttryck på samma gång, som tillsammans bygger upp en berättelse i utställningsrummet. De objekt Ellburg använder sig av i sin konst hör ofta hemma i hemmet – en kudde, en skjorta, en anslagstavla eller en skurtrasa som fått ge struktur till en monokrom målning. Andra verk med mer arkitektonisk prägel ifrågasätter hemmet som konstruktion, t.ex. ett vitt stort tomrum, en husmodul som kan sättas ihop likt ett pepparkakshus, eller ett självtillräckligt ”möbelrum” som utgör både stol, vägg och tak i samma objekt. Genomgående i alla uttrycksformer är att verken fungerar som tidsdokument, minnesmonument och som en undersökning av rummet, speciellt det vi kallar vårat hem. På senare år har Ellburg börjat arbeta med ljudverk som ger lyssnaren en tydlig rumslig bild inne i huvudet. Kanske det enda rum som man någonsin kan kalla sitt hem.

Works primarily with installations, including objects, paintings, text and sound works. Often with various expressions at the same time, and when combined they formulate its own universe in the exhibition space. The items Ellburg uses in his art often have its origin from the domestic area - a pillow, a shirt, a bulletin board or a floor cloth that has given structure to a monochrome painting. Other works with more sculptural character is questioning arhcitecture as a construction, for example, a spatial white void that invites you to enter with the mind, a housing module where the elements refuses to be assembled, or a self-sufficient FurnitureRoom "Furnitechture" which is both chair, wall and ceiling in the same object. In common of all forms of the expressions is that they are functioning as historical documents, memorials and a existential survey of space, especially in connection with investigation of perception. Which have led Ellburg to work with AudioScapes that gives the listener a clear spatial picture inside the head. Perhaps the only place that one ever could call home.